CB Tanino Cerdanyola B – Preinfantil Blanc Masc 2014-2015 2