Pilar Blada i Marisol Colet entrega material Fundació Bàsquet Català