Convocatòria eleccions UESC

Benvolgut soci/a de la Unió Esportiva Sant Cugat.


Ens adrecem a tu per informar-te que la Junta Directiva, d’acord amb l’article 16 dels Estatuts del Club, ha decidit convocar eleccions a la presidència del club, per al proper divendres 24 de Març, en el marc d’una assemblea general extraordinària a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès.

Com a soci/a i segons els Estatuts del Club, ets elector i elegible en tot el procés. A aquests efectes, pots resultar escollit – amb caràcter obligatori- per formar part de la Junta Electoral que regirà tot el procediment. Tanmateix, la informació relativa a les diferents candidatures que es puguin presentar, la podràs trobar en el seu moment, en un espai habilitat a la pàgina web del club.

Seguidament, et detallem les diferents fases del procés electoral i el seu calendari d’aplicació segons acord en Junta Directiva, celebrada el dia 15 de febrer de 2023.


1.-Sorteig públic de la composició de la Junta Electoral (constituït per tres persones): 27 de febrer de 2023 a les 19,00 hores., a la sala soterrani del PAV 1.
2.-Constitució de la Junta Electoral. 1 de Març de 2023 a les 19,00 hores, a l’oficina.
3.-Publicació del cens electoral. 3 de Març de 2023, a l’oficina.
4.-Període d’exposició pública del cens electoral, per tal que es puguin formular.
reclamacions als efectes d’esmena dins del termini següent, del 3 de Març de 2023 al 10 de Març de 2023, a l’oficina.
5.-Resolució de possibles reclamacions al cens electoral: 13 de Març de 2023.
6.-Termini de presentació de candidatures. Del 14 de Març de 2023 al 17 de Març de 2023, fins a les 19,00 hores, que cal presentar a l’oficina del club.
7.-Proclamació de candidatures per part de la Junta Electoral. Dia 17 de Març de 2023, a les 19,30 hores, a l’oficina.
8.-Assemblea Extraordinària a la Casa de Cultura de Sant Cugat, per formalitzar les votacions, si escau, i posterior proclamació de la candidatura guanyadora, o proclamació directa en el cas que s’hagi presentat una única candidatura, dia 24 de Març de 2023, de 19,00 hores a 21,00 hores.

A Sant Cugat del Vallès a 16 de febrer de 2023

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Cugat