Convocatòria Junta General UESC

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA “UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT”

Per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Unió Esportiva Sant Cugat (U.E.S.C.), a celebrar el proper 17 de Març de 2014 a les 19,30 hores en 1ª convocatòria i a les 20 hores en 2ª convocatòria, a la Sala d’Audiovisuals (soterrani Pav. II, al costat de l’oficina del club), amb el següent Ordre del Dia:

  1. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria de l’exercici 2012-2013.
  2. Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici 2012-2013.
  3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2013-2014.
  4. Adaptació dels estatuts a la normativa vigent.
  5. Precs i preguntes.

Sant Cugat del Vallés, a 20 de Febrer de 2014.

La Presidenta de la Junta Directiva