Els socis de la UESC aproven els nous Estatuts en l’Assemblea anual

Assemblea Socis UESC 2014

L’Associació Esportiva “Unió Esportiva Sant Cugat” ha celebrat aquest dilluns, 17 de març, la seva Assemblea General Ordinària i Extraordinària. En l’ordre del dia hi havia el següents punts:

  • Presentació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2012-2013
  •  Liquidació econòmica de l’exercici 2012-2013

La UESC va tancar l’exercici 2012-2013 amb un superàvit de 3.172,72€, que van servir per compensar les pèrdues de l’exercici anterior. Aquest superàvit ha permès que la situació econòmica del club estigui en aquests moments gairebé equilibrada.

  • Presentació del pressupost de l’exercici 2013-2014

El pressupost presentat és de 179.520 euros, el que suposa un increment del 15% respecte a l’exercici anterior, degut principalment a l’augment del nombre d’equips, de 18 a 22.

  • Adaptació dels Estatuts a la normativa vigent.

La Unió Esportiva Sant Cugat ha adaptat els seus Estatuts Socials a la normativa vigent. Per dur a terme aquesta tasca ha comptat amb l’assessorament professional del Gabinet Vallribera-Baqués i Associats.

Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats unànimement pels socis assistents a l’assemblea.

A banda, l’Assemblea també va servir per fer seguiment de la implementació del Pla Estratègic que es va presentar en l’Assemblea anterior. El Pla posa l’accent en quatre línies bàsiques: treballar la base esportiva, instal·lacions, recursos humans i econòmics i comunicació.

 

Al llarg de la temporada aquestes 4 línies estratègiques han estat treballades per comissions de treball. El seu grau de compliment supera el 80%.