Guia ràpida a seguir en cas d’accident o lesió esportiva del vostre fill/a.

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT – Temporada 2023/2024

Guia Ràpida en cas d’accident o lesió esportiva

 

Asseguradora:            Allianz

EN CAS D’URGÈNCIA:

En funció de la gravetat, anar al centre mèdic més adient. Si és lesió greu, anar a l’hospital més proper. En cas constrari, anar al CAP més proper (o mútua privada), per a ser atès en primera instància.

EN CAS DE NO URGÈNCIA (O SEGONA VISITA MÈDICA POST VISITA AL CAP):

Contactar amb l’entrenador/a del jugador/a i facilitar-li la següent informació:

  • Data, hora i lloc de l’accident
  • On i quin mal s’ha fet
  • Descripció del que ha succeït
  • Si ha rebut assistència mèdica o no
  • Mòbil on volen que l’asseguradora es posi en contacte.

 

Amb aquesta informació, des de secretaria faran el tràmit corresponent amb Allianz i li entregaran el parte mèdic a l’entrenador/a en qüestió per a que li faci arribar al jugador/a. Aquest document l’ha de signar el jugador/a (pare/mare en cas de menors d’edat) i enviar-lo a info@uesc.cat.

Una vegada fetes aquestes gestions, la familia rebrà un SMS amb el número de contacte. La familia haurà de trucar a Allianz i concertar una visita médica al centre que li resulti més còmode assistir. Serà imprescindible que portin el parte mèdic imprès