Assemblea general de socis el dilluns 27 de febrer

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT

Per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària de Socis de la Unió Esportiva Sant Cugat (UESC), a celebrar el proper dilluns 27 de febrer de 2017, a les vuit del vespre, a la Casa de Cultura de Sant Cugat (c/ de Castellví, 8), amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Memòria d’activitats 2015-2016
  3. Liquidació exercici 2015-2016
  4. Pressupost temporada 2016-2017
  5. Quotes de soci 2016- 2017
  6. Precs i preguntes

Sant Cugat del Vallés, a 23 de gener de 2017.

La Presidenta de la Junta Directiva 

, , , ,