Assemblea General Ordinària el dia 29 de febrer

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT

Per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària de Socis de la Unió Esportiva Sant Cugat (UESC), a celebrar el proper 29 de febrer de 2016, a les 20 hores, a la Sala Auditori de la Casa de Cultura (c/ de Castellví, 8), amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Memòria d’activitats 2014-2015
  3. Liquidació exercici 2014-2015
  4. Pressupost temporada 2015-2016
  5. Quotes de soci 2015- 2016
  6. Ratificació de nous càrrecs a la junta directiva
  7. Precs i preguntes

Sant Cugat del Vallés, a 29 de gener de 2016.

La Presidenta de la Junta Directiva 

, ,