Contra la violència

El passat 25 de juny de 2021 va entrar en vigor la llei orgànica 8/2021, de 4 de juny de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència. Es desprenen protocols d’actuació per a la prevenció, detecció i intervenció davant les possibles situacions de violència. La Federació Espanyola de Bàsquet obliga als clubs que facin arribar el protocol a tots els jugadors/es i famílies perquè el llegeixin íntegrament i el signin com a demostració del compromís. Aquests documents els rebreu juntament amb la resta de documentació necessària per formalitzar la inscripció del vostre fill/a.

Si cliqueu aquí hi accedireu.

Declaració responsable de la Unió Esportiva Sant Cugat contra la violència