CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Assemblea UESC

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Cugat, d’acord amb l’article 8.5 dels Estatuts del Club, ha acordat convocar a tots els socis/es amb dret a participar, a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que es realitzarà el proper dia 17 de desembre de 2020, a les 20,00 hores, mitjançant videoconferència, a través de la plataforma Microsoft Teams, amb la finalitat de desenvolupar el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació Acta anterior assemblea.
2.- Memòria d’Activitats 2019/2020.
3.- Aprovació, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern.
4.- Aprovació, si s’escau, la liquidació de l’exercici vençut 2019-2020
5.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de la temporada 2020-2021
6.- Precs i preguntes

Tenen dret a participar a l’Assemblea tots els socis/es que no tinguin suspesa la condició de soci/a i, per a poder-se assistir-hi, ens hauran de fer arribar un correu electrònic a l’adreça info@uesc.cat, i els respondrem adjuntant l’enllaç per a poder connectar-se telemàticament.

Durant 5 dies naturals anteriors de la data de l’Assemblea, qualsevol soci/a podrà examinar, al domicili del club, la informació sobre la matèria objecte de l’Assemblea, durant l’horari d’obertura de l’oficina.

Igualment aquesta documentació es penjarà a la pàgina web del club www.uesc.cat. Aquí la teniu.

El Secretari de la Junta Directiva.
Sant Cugat del Vallès, a 27 de novembre de 2020

, , ,