(Documentació) Eleccions a la presidència de la UESC, 29M

Per presentar oficialment una candidatura a la presidència de la Unió Esportiva Sant Cugat cal descarregar-se i omplir el Document de fitxa de presentació Candidatura UESC

Aquest document s’haurà de presentar degudament omplert a l’Oficina de la UESC dins el termini establert

, , , , , , , , , , ,