Assemblea extraordinària el proper 9 de juny

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT

Segons l’acord pres en la junta directiva celebrada el dia 18 de maig de 2015, es convoca Assemblea Extraordinària de la Unió Esportiva Sant Cugat (UESC), a celebrar el proper 9 de juny de 2015 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 hores en 2ª convocatòria, a la Sala Auditori de la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès (c/ de Castellví, 8), amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior
  2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 2013-2014
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2014-2015
  4. Modificació estatutària per adaptar-se a la legislació vigent respecte voluntariat i treballadors del club
  5. Debat sobre la sol·licitud per part d’un grup de socis de la possibilitat de celebrar eleccions anticipades
  6. Dimissions de directius i cos tècnic
  7. Precs i preguntes

Sant Cugat del Vallés, a 19 de maig de 2015.

La junta directiva de la UE Sant Cugat

, ,