L’Assemblea extraordinària es reprendrà el proper 30 de juny

L’Assemblea Extraordinària de la Unió Esportiva Sant Cugat (UESC) celebrada el dia 9 de juny de 2015 i on, per manca de temps no es van poder tractar tots els punts de l’ordre del dia, es reprendrà el proper dia 30 de juny de 2015 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 hores en 2ª convocatòria, a la Sala Aula del soterrani del PAVELLÓ 2 (ZEM Rambla del Celler)*, on es debatran els tres últims punts de l’ordre del dia inicial de la convocatòria del 9 de juny:

  1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior 
  2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 2013-2014 
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2014-2015
  4. Modificació estatutària per adaptar-se a la legislació vigent respecte voluntariat i treballadors del club
  5. Debat sobre la sol·licitud per part d’un grup de socis de la possibilitat de celebrar eleccions anticipades
  6. Dimissions de directius i cos tècnic
  7. Precs i preguntes 

* Per manca de disponibilitat d’altres instal·lacions municipals on celebrar els punts restants de l’assemblea, els socis i sòcies del club quedeu citats a les instal·lacions de la ZEM Rambla del Celler, al costat de l’Oficina de la UESC (soterrani PAV 1-2). 

, ,